Home

De Corona maatregelen zijn na 1 juli zover aangepast, dat de FRANJE activiteiten weer opgang komen.

== Busvervoer voor gasten van de dagopvang van de verschillende zorginstellingen in de Hof van Twente.
== Kruispunten starten in de komende tijd weer. Goor eerst, daarna Diepenheim, Delden en (nieuw) Markelo.

Zie ook het nieuwsbericht over Corona.

Wat is Franje?

Franje is een stichting zonder winstoogmerk, met als doel “Franje” (kleur) te geven aan het leven van ouderen en 'Kinderen Die Het Verdienen'. Stichting Franje kan rekenenen op vele vrijwilligers met jarenlange ervaring die onze projecten en activiteiten met bezieling begeleiden. Benieuwd naar wat wij allemaal doen? Neem eens een kijkje bij activiteiten.

Nieuws

Laatste nieuwsbericht

In maart moesten wij noodgedwongen alle activiteiten staken. Na 1 juli zijn maatregelen met betrekking tot corona versoepeld. Nu komt ook FRANJE weer tot leven. Achter de schermen is er ondertussen heel veel gebeurd, onder andere: bussen aangepast, extra bussen in dienst genomen, gebouw aan de Kloosterlaan in Goor aangepakt.

De meeste zorginstellingen in de Gemeente, die dagopvang bieden zijn inmiddels weer open en dus is de vervoersvraag met inzet van onze bussen ook weer ontstaan.

Met name de laatste weken neemt de vraag weer hand over hand toe en dat betekent dat onze chauffeurs en begeleiders weer meer en meer gaan rijden. Bovendien starten onze eigen kruispunten binnenkort ook weer, zij het voorlopig met aangepaste tijden.

Om zo veilig mogelijk vervoer voor onze passagiers en vrijwilligers te bieden zijn er – behalve de “normale” voorzorgen (handen wassen, mondkapjes, passagiers temperaturen, handschoenen, voortdurende ontsmetten etc. Etc.) – allerlei aanpassingen aan de bussen gedaan. Bovendien hebben wij twee nieuwere grote bussen aan de “vloot” toegevoegd.

Gold tot voor kort dat in de bussen ook de 1.5 meter regelingen waardoor er maar zeer beperkte aantallen passagiers per rit vervoerd konden worden.
Vanaf 1 juli is het gelukkig weer toegestaan om het volledige aantal passagiers te vervoeren, mits natuurlijk rekening gehouden wordt met alle bestaande voorschriften zoals bijvoorbeeld de draagplicht voor mondkapjes. Nu kunnen we dus, naast de chauffeur en de vrijwilliger weer zeven passagiers per keer vervoeren.

Wij zijn hartstikke blij dat we weer aan de gang gaan. We duimen voor meer en meer gelegenheden voor de ouderen en eenzamen die het de laatste maanden zo intens moeilijk gehad hebben. Wij verheugen ons er op om hen weer aangename uren te gaan bieden. Dat is waarvoor onze ca. 300 vrijwilligers zich bij FRANJE aansloten.

Kortom, we gaan weer meer en meer doen waar we goed in zijn en waaraan we ook zelf zo onmeunig plezier beleven.

Het Bestuur Van De Stichting Franje Hof Van Twente