Wie zijn wij

Stichting “Franje” Hof van Twente is ontstaan door de beëindiging van de lokale Rode Kruis afdelingen binnen de Gemeente Hof van Twente. Echter, een aantal voormalig Rode Kruis vrijwilligers hebben de handen inéén geslagen met als beoogd doel de sociale projecten en activiteiten voor eenzame ouderen, ouderen met een beperking voort te zetten. De naam “Franje” is gekozen om de genoemde doelgroepen meer “Franje” aan het leven te kunnen bieden.
De Stichting “Franje” biedt diverse activiteiten aan en verzorgt tevens in opdracht van de Gemeente Hof van Twente het vervoer van ouderen met een indicatie naar diverse dagbestedingscentra binnen de Hof van Twente.
Daarnaast is “Reisland” een onderdeel van “Franje”. “Reisland” organiseert een aantal malen per jaar diverse dagtochten en éénmaal per jaar een tweedaagse reis. Deze reizen worden deelnemers tegen kostprijs aangeboden.
Stichting “Franje” is een stichting zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat al het geld, dat overblijft van activiteiten weer wordt geïnvesteerd in de projecten en activiteiten die wij uitvoeren.
Stichting “Franje” Hof van Twente kan rekenen op vele vrijwilligers die lange ervaring hebben met het begeleiden en organiseren van de diverse projecten en activiteiten. Velen hebben een opleiding eerste hulp of ouderenzorg. De chauffeurs en begeleiders op de bussen hebben hiervoor een opleiding genoten. “Franje” wil de veiligheid binnen al haar projecten en activiteiten zo veel mogelijk waarborgen. De deelnemers dienen zich geen zorgen te hoeven maken, zij mogen genieten!

Ons motto is: “Franje! Geeft kleur aan uw leven”.

Beleidsplan Stichting Franje is het volgende:

– Het bieden van gelegenheid en het vervoer aan eenzame, kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, om zo nu en dan te
ontsnappen aan het geïsoleerde, eentonige, sombere bestaan.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.
– Omdat wij alleen met vrijwilligers werken is het beloningsbeleid van de Stichting Franje: €0,00.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van vrijwilligers die voormelde doelstelling onderschrijven en met elkaar waar zullen maken.  Linda van Wanrooy
  Voorzitter

  Cees van Gurp
  Vice voorzitter

  Eltjan Landewé
  Penningmeester

  Gerdie Hoogland
  Secretaris

  Marcel Lievendag
  Bestuurslid

  Marjan Hof
  Bestuurslid

  Andre van Veen
  Bestuurslid