Opleiding en Training

Onze vrijwilligers worden voortdurend geschoold, om maximaal te kunnen functioneren in onze organisatie.
Iedereen komt in contact met ouderen en iedere leeftijdsgroep heeft te maken met bepaalde noden.

Onze vrijwilligers worden voortdurend geschoold hoe dit te herkennen en hoe er mee kan worden omgegaan.

Voorbeelden: Voor ouderen: Mobiliteit; Vergeetachtigheid; Dementie

Voor chaufeurs en begeleiders ook nog: Vervoer van rolstoelen in de bussen, herhaling rijvaardigheid.

Voor Gastvrouwen en Gastheren:
Kijk ook op het laatste cursusverslag.
Voor het toneelstuk Dementie
Algemene informatie over dementie.

6 maart 19.30; Kloosterlaan: trainingsavond Dementie. Twee experts vertellen vanuit hun ervaring in het herkennen en omgaan met dementie.

Chauffeurs en begeleiders:

De actuele verkeersregels
Gebruik bus en vastzetten rolstoel.