Nog 1 maand: Statiegeld actie Coop Hengevelde

De laatste maand gaat in!

Er loopt vanaf 1 januari een statiegeld donatie actie voor FRANJE bij de Coöp Hengevelde.
Deze actie gaat nu de laatste maand in.
We krijgen de melding dat er al een aardig resultaat is behaald, maar het is de kans om met een eindspurt tot een bijzonder resultaat te komen!
Na afloop van dat kwartaal wordt de opbrengst door de Coöp zelfs nog VERDUBBELD!!

Ons doel is bestrijding van de kosten voor de Zomercafé’s in Hengevelde. Hoe hoger het bedrag uitvalt hoe gunstiger het natuurlijk is!