IN MEMORIAM ELTJAN LANDEWÉ

Tot onze droefenis is Eltjan Landewé na een kort ziekbed overleden.

Eltjan Landewé Penningmeester

Eltjan is vele jaren – aanvankelijk achter de schermen – betrokken geweest bij Franje. Eerst met het ondersteunen van Linda van Wanrooy door onder andere de vrijwilligers- administratie op zich te nemen. Al gauw kwamen daar meerdere administratieve werkzaamheden bij.

Toen er behoefte bleek aan een vaste notulist voor de bestuursvergaderingen was Eltjan er toe bereid om ook die taak op zich te nemen. Een klus waar hij zich voortreffelijk van kweet. Na het vertrek van de penningmeester, geruime tijd geleden, hebben wij aan hem gevraagd of hij ook dat werk op zich zou willen nemen. Nadat hij daar goed over nagedacht had zie Eltjan ook “ja” op die klus. En hoe!
Hij bleek een eerste klas penningmeester die nagenoeg van dag tot dag wist waar Franje financieel aan toe was, wat wél en wat (nog) niet verantwoord was qua investeringen.
Hij oogstte niet alleen veel waardering binnen het bestuur, maar zeker ook bij de diverse ambtenaren van de gemeente waarmee Franje contacten onderhoudt.

Velen binnen Franje kennen hem ook als diegene die elke ochtend trouw om acht uur de chauffeurs van onze bussen belde om de ritten van die dag even door te spreken.
Daarnaast was hij zoveel als hem fysiek mogelijk was aanwezig bij evenementen die Franje organiseerde.

De vele vrijwilligers met wie Eltjan regelmatig contact had zullen hem enorm missen.

Datzelfde geldt voor ons als bestuursleden. Wij verliezen niet alleen een fantastische collega maar ook een goede vriend met een ruim gevoel voor humor.

Eltjan heeft er voor gekozen om bij gelegenheid van de condoleance en bij de laatste plechtigheid  bussen te laten plaatsen ten behoeve van donaties voor Franje. Dat gebaar zegt veel over hoe Eltjan in het leven stond en hoe belangrijk Franje voor hem was.

Uiteraard wensen wij zijn nabestaanden alle sterkte in deze zware tijd.

Eltjan, bedankt voor alles.

Namens het bestuur
Linda van Wanrooy en Cees van Gurp