HART VOOR GOOR MAAKT LOKAAL AED NETWERK COMPLEET

HART VOOR GOOR MAAKT LOKAAL AED NETWERK COMPLEET

De Goorse stichting “Hart voor Goor” meldt vol trots dat het Goorse AED-netwerk weer helemaal compleet is. Goor heeft nu 30 openbare 24 uurs-toegankelijke AED’s ter beschikking en behoort daarmee tot de top in Nederland. Een prachtig gebaar tijdens deze Nationale Hartweek, aldus de stichting.
De Kloosterlaan en omgeving hebben het initiatief genomen om via haar bewoners te zorgen dat de AED bij het Franjegebouw gehandhaafd blijft en vernieuwd kon worden. De aanwezige 12 jaar oude AED was niet langer betrouwbaar. Huis aan huis is er gevraagd om bij te dragen en dat is goed gelukt, want het bedrag van € 1765,00 is toereikend om de AED te vervangen. Ook is er door diverse personen aangegeven dat ze opgeleid willen worden tot Burger Hulp Verlener. Hart voor Goor gaat deze personen benaderen en begeleiden tot Hulpverlener om de buurt nog optimaler te beveiligen.
De Borghoek en een deel van de Deldensestraat waren nog niet optimaal gedekt, maar door een extra AED te plaatsen in de Borghoek is dit nu geborgd dankzij de inzet van Aannemersbedrijf Roetgerink, Aqua+, Tankstation Hoek, Traanman Accountants, Edeltraut mijn Reiskennis, RTT Houtimport, Expert Reiners, Morsink Tweewielers, Frans Overbeek Timmer-Verbouw en Onderhoudswerk, HBG Goor en Gebr. van der Geest Schildersbedrijf.
Hart voor Goor laat weten erg blij te zijn met deze ontwikkelingen en kan nu gaan werken aan het continueren, onderhouden en op termijn weer vervangen van deze AED’s. De stichting heeft daarvoor nog jaarlijks € 5000,00 nodig, tevens blijft zij actief om Burger Hulp Verleners op te leiden en de trainingen bij te houden om zo de ca. 300 hulpverleners aangemeld te houden bij Hartslagnu die het oproepsysteem beheren bij een hartstilstand.
Kijk voor meer informatie op hartvoorgoor.eu.