FR2 naar Oekraïne: Een gift van Franje voor het belegerde Oekraïne

Marcel Lievendag overhandigt de sleutel van de bus aan het Oekraïnse echtpaar Nataliya en Anatolii

Of Franje misschien een bus overhad voor een sociale stichting in Kiev?

Deze vraag werd ons enige tijd geleden gesteld door de Vereniging Hof van Twente/Kiev- Pecherks omdat in die stad dringend behoefte is aan een voertuig waarmee ouderen, soms ook in een rolstoel, maar ook goederen vervoerd kunnen worden.

Het bestuur van Franje heeft vervolgens unaniem besloten om  onze “Franje 2”, een trouwe bijna onverwoestbare Volkswagen LT, die min of meer op de reservebank zat voor dat goede doel af te staan. De bus is door ons geschonken aan “Hof van Twente/Kiev- Pecherks”. Daar heeft men nog enig technisch werk aan deze bus laten verrichten waarna die op 20 juni formeel aan de lokale stichting in Kiev overgedragen is.

Overdracht van de bus aan Vereniging Hof van Twente/Kiev- Perchersk

Volgepakt met heel veel – vaak medisch – hulpmateriaal dat in korte tijd vanuit de Hof van Twente verzameld is wordt de bus nu naar de Oekraïne gereden.

Bijgaande foto’s werden bij gelegenheid van de schenking  gemaakt in de vernieuwde zaal van het Franjegebouw in Goor.

Wij wensen de nieuwe gebruikers veel veilige kilometers toe en hopen op terugkeer naar betere tijden voor hen. Het is Franje een eer om een heel klein steentje te kunnen bijdragen aan de noden van de mensen in de Oekraïne.