EEN GROOTS GEBAAR!

Onlangs mocht Franje “zo maar” een bedrag van 750 Euro (!) ontvangen van een bedrijf uit de regio.

Deze firma wil diverse goede doelen mee laten profiteren van het feit dat het hen – ondanks de moeilijke tijden waarin we verkeren – economisch goed gaat. Personeelsleden werden opgeroepen om organisaties aan te dragen die voor een donatie in aanmerking konden komen en daaruit is onder meer Franje gekozen. Men wil niet dat de naam van het bedrijf genoemd wordt en dat respecteren wij uiteraard, maar wij willen natuurlijk wel aandacht schenken aan zo’n belangrijke donatie. Het bedrag wordt door ons speciaal geoormerkt voor “leuke dingen” voor onze deelnemers.

Zodra de tijden weer ten goede keren en wij weer evenementen voor onze doelgroep kunnen gaan organiseren zullen we dit bedrag mede daarvoor inzetten. Door deze flinke gift kunnen we dan ruimer in de bus blazen. Geweldig!

Gelukkig is het ons wel mogelijk geweest om de directie van dit bedrijf persoonlijk te bedanken; hartverwarmend dat wij op deze manier mee mogen profiteren van hun economische voorspoed  ten behoeve van onze doelgroep. Fijn dat Franje  “gezien” wordt als factor in het welzijn van hen die zo nu en dan een extraatje verdienen.

Hulde voor dit bescheiden bedrijf dat bewijst dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet zo maar een kreet is, maar door de directie ook in de “echte wereld” uitgevoerd wordt.

Het bestuur van Stichting Franje Hof van Twente