DANKZEGGING VAN LINDA VAN WANROOY

Goor, 11 mei 2024

Tijdens de ziekte van mijn fantastische echtgenoot en na diens overlijden mocht ik zo onvoorstelbaar veel lieve reacties van zoveel mensen ontvangen dat het absoluut onmogelijk is om iedereen persoonlijk te benaderen.

Wel wil ik langs deze onpersoonlijke weg iedereen die kaartjes of brieven stuurde, bloemen liet bezorgen of op een andere wijze met ons meeleefde op deze manier hartelijk danken.

Het is voor ons als familie natuurlijk een verschrikkelijk moeilijke tijd, maar al die enorme hartelijkheid en dat meeleven heeft ons allemaal geweldig gesteund. Wij voelen ons gedragen door jullie warme belangstelling en alle lieve woorden.

Maar niet alleen dat! In plaats van bloemen werd een geldelijke bijdrage gevraagd die aan “iets” bij Franje ten goede zou komen. Wat dat “iets” zal worden is op dit moment niet bekend, maar we gaan daar als familie, in overleg met het Franje bestuur zeker een mooie bestemming voor vinden. Een bestemming die in de geest past van wat mijn Jan gewild zou hebben.

Al met al is een echt een heel flink bedrag door alle gulle gevers in de bussen gedoneerd en rechtstreeks op de Franje rekening overgemaakt.

Ook dát doet ons, familie en bestuur heel erg goed. Nogmaals, mede namens mijn dochter, schoonzoon en de kleinkinderen, dank ik voor jullie oprechte support en alle financiële bijdragen.

Wat mijzelf betreft: ik probeer de draad weer op te pakken. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar al die genegenheid en geborgenheid die ik binnen Franje ontmoet helpt wel om het allemaal een plekje te geven.

Héél, héél erg hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze dan ook reageerde en/of doneerde.

Met vriendelijke groet,
Linda van Wanrooy