Cursus Dementie

WAT DOET FRANJE ZOAL AAN OPLEIDINGEN VAN VRIJWILLIGERS?

Eind oktober vorig jaar hebben wij ons laten bijscholen op de omgang met hen die aan (beginnende) dementie lijden.

Hierbij het verslag van Nettie Gouman, één van de enthousiaste deelnemers.
Het Bestuur van Franje dankt Nettie voor deze heldere samenvatting van het gebodene.

Verslag van de training “Goed omgaan met dementie” op initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS onder de noemer “samen dementie vriendelijk.nl” gehouden door de dames Annette van Beek en Martine Guitjens op maandag 31 oktober 2022 in gebouw “n Karsenmoat” aan de Kloosterlaan in Goor op verzoek van de Stichting Franje Hof van Twente.

Aanwezig ca. 30 personen, waaronder bestuursleden, busvrijwilligers en vrijwilligers/medewerkers van de verschillende Kruispunten in de Hof van Twente.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie met voorbeelden en filmpjes vertellen  Annette en Martine hoe men moet omgaan met iemand met (beginnende) dementie.

Hoe herken je iemand met dementie?

10 signalen (die worden toegelicht): 

Vergeetachtigheid (steeds opnieuw dezelfde vragen) – Problemen met dagelijkse handelingen (moeite met gewone dingen zoals boodschappen en aankleden)                                                                                                      
Vergissingen in tijd en plaats (verdwalen op vaste route, niet weten welke dag)
Taalproblemen (gesprekken niet goed kunnen volgen, niet of slecht op woorden kunnen komen)
Kwijtraken van spullen (niet meer weten waar spullen gebleven zijn of op vreemde plekken neerleggen)
Slecht beoordelingsvermogen (situaties lastiger kunnen inschatten, moeilijker keuzes maken)
Terugtrekken uit sociale activiteiten (minder dingen uit zichzelf doen, minder contact zoeken met anderen)
Veranderingen in het gedrag en karakter (ander gedrag, verward, achterdochtig, angstig of verdrietig, stemming die zonder duidelijke reden omslaat)
Onrust (telkens op zoek zijn naar iets, steeds willen opruimen, vaak gevoel iets te moeten)
Problemen met zien (afstanden minder goed inschatten, moeite met lezen, kleur en contrast, dingen zien die er niet zijn)

Ook erg belangrijk is het volgende:   
blijven praten met de mensen
duidelijke informatie geven en geen moeilijke woorden of zinnen gebruiken
denk met degene mee
mensen laten meedoen en genieten
fietsen als dat nog kan of lekker naar buiten en bezoekjes blijven doen en vooral kijken wat men nog wel kan.

Hoe ga je GOED om met iemand met dementie?

GOED is een ezelsbruggetje voor:

G eruststellen – vriendelijk kalm praten, niet corrigeren, bemoedigen
O ogcontact – voor iemand gaan staan en aankijken, soms aanraken
E ven meedenken – vraag om te helpen, meeleven met wensen, betrekken en benoemen
D ankjewel – prettige manier het contact afsluiten wat je doet

Besproken is ook hoe je een gesprek over dementie met degene kunt aangaan.

Vrijwilligers kunnen hierover ook terecht bij o.a. Salut.

Dementie in het algemeen treft 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het ouder worden.

Een situatie wordt besproken waarbij een deelnemer niet meer goed de tafel dekt of andere fouten maakt. Men kan het b.v. samen doen of een voorbeeld klaarleggen of als opdracht mee te geven eerst alle messen neerleggen, dan de vorken en dan de lepels. Ook kan men iemand een minder complexe taak geven.

Geadviseerd wordt om creatief om te gaan met diverse situaties.

Er wordt een rollenspel gespeeld waarbij iemand van huis wordt opgehaald voor het Kruispunt maar niet mee wil, geen zin heeft, een slechte dag heeft en depressief is. Desnoods de familie en/of thuiszorg informeren dat hij/zij niet meewil. Mogelijk later op de dag nog eens teruggaan om te proberen of degene dan wel meewil.

Ook wordt een rollenspel gespeeld van een situatie dat een deelnemer midden op de dag weg wil naar huis. Absoluut diegene niet vastpakken dat is een verkeerde toenadering. Toch proberen iemand rustig te krijgen door in gesprek te gaan en diegene naar een rustig plekje te brengen en daar proberen gerust te stellen. Contact maken is erg belangrijk en men zich richten naar het zoeken van een oplossing door b.v. te zeggen: U mag naar huis maar…..(er is niemand thuis, geen eten, er is geen thuiszorg, maar op het Kruispunt enz.).

Ter afsluiting werd nog besproken hoe men dus mensen met dementie moet aanspreken en niet vragen b.v. hoeveel kinderen heeft u maar zelf feitjes aandragen: ik heb een zoon of dochter, dan vertelt degene zelf wel: ik heb ook een zoon of dochter.

Resultaat van de avond: GOED methode hanteren, de manier van benadering en geruststelling van een dement persoon.

Al met al een zeer interessante, herkenbare, nuttige en leerzame avond.

Aanvullende omgangstips: vat boosheid of wantrouwen van iemand met dementie niet persoonlijk op en praat mét iemand met dementie en niet over iemand.

Op de website: samen dementie vriendelijk.nl zijn filmpjes te vinden met gratis training. 

31-10-2022 Nettie Gouman.